Čtvrtek 6. listopad 2014

ČJ – posílen o 5 disponobilní hodiny (v 1., 2. a 3. ročníku)

-z důvodu rozvíjení čtenářské gramotnosti a logopedické nápravy

M - posílen o 5 disponobilní hodiny (1., 2., 3., 4., 5. ročník)

-z důvodu rozvíjení finanční gramotnosti

AJ - posílen o 2 disponobilní hodiny (4.,5. ročník)

-z důvodu rozvíjení a podpory výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech

– posílen o 2 disponobilní hodiny (4.,5. ročník)

-z důvodu rozvíjení environmentální výchovy a výchovy ke zdraví