Pondělí 10. listopad 2014

 

1.

Identifikační údaje

1

Obsah

2

2.

Charakteristika školy

3-6

3.

Charakteristika ŠVP

7-16

4.

Učební plán

17-20

5.

Učební osnovy

21

5.1. Český jazyk

21-33

5.2. Anglický jazyk

34-41

5.3. Matematika

41-51

5.4. Výpočetní technika

52-57

5.5. Prvouka

58-66

5.6. Přírodověda

67-74

5.7. Vlastivěda

75-81

5.8. Hudební výchova

82-88

5.9. Výtvarná výchova

89-95

5.10.Tělesná výchova

96-109

5.11. Pracovní činnosti

110-116

Příloha 1

Dopravní výchova

117-126

Příloha 2

Finanční gramotnost

127-139

Příloha 3

Ochrana člověka za běžných rizik                                         a mimořádných událostí.

140-149

6.

Hodnocení

150-163