Úterý 11. listopad 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLAVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

NAŠE MÁLOTŘÍDNÍ VESNICKÁ ŠKOLA

Základní škola Kněžice, okres Nymburk
75 034 191,   102 374 767
Kněžice 5, 289 02
Mgr. Marcela Jiráňová
tel.322 312 527, reditelstvi.zsknezice@seznam.cz
Obec Kněžice
Kněžice 37, 289 02
tel. 325 640 228, obec@obec-knezice.cz
starosta Milan Kazda
2.9.2013